Ευκαιρίες Καριέρας

Home | Ευκαιρίες Καριέρας

Τα ιατρικά κέντρα της Cretan Medicare S.A., διαθέτουν ένα γρήγορα εξελισσόμενο και ικανοποιητικό περιβάλλον, το οποίο πάντα αναζητά ανθρώπους που αγαπούν να μαθαίνουν. Οι άνθρωποι της Cretan Medicare πιστεύουν στην ομαδική εργασία, την ανοιχτή επικοινωνία και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας σε κάθε τομέα. Αυτές οι αρχές αποτελούν τη βάση της προσωπικής μας δέσμευσης, με καθήκον μας να εστιάζουμε στη γρήγορη ανάρρωση και στην ικανοποίηση του ασθενούς μας. Η Cretan Medicare S.A. προσφέρει στους εργαζομένους της ένα δυναμικό και διεθνές περιβάλλον, όπου εκτιμώνται οι ιδέες τους. Πιστεύουμε επίσης στη σταθερότητα των εργαζομένων και στη συνεχή εκπαίδευση, καθώς αναγνωρίζουμε σε μεγάλο βαθμό ότι οι υπάλληλοί μας διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διαρκή επιτυχία μας.

Ονοματεπώνυμο
Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 16 MB.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

+302897025141